Spotkanie Indywidualne z Bonifatius

Zgoda
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest BONIFATIUS PFLEGE sp. z o.o. z siedzibą 00-685 Warszawa, ulica Poznańska 21 lok 48.